Komanda 'INSERT INTO'

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Komanda 'INSERT INTO'

Šī komanda aizpilda tabulas. Tas ir, mēs jaunus datus dzenam tieši ar šo komandu iekšā tabulās. Lai mainītu ievadītos datus lieto UPDATE komandu. Ņemiet vērā, ka, tādā secībā kā nosauktas, ir trīs bāzes sintakses kā šo komandu lieto:

Pirmais variants (klasiskais) - INSERT INTO ... VALUES ...:

INSERT INTO tbl_name [(col_name,...)]
    VALUES (expression,...),(...),...

Otrais variants - INSERT ar SELECT:

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name [(col_name,...)]
    SELECT ...

Trešais variants - INSERT "update stilā"

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name
    SET col_name=expression, col_name=expression, ...

Minētie piemēri strādā uz MySQL serveriem. Pirmais variants savukārt atbilst SQL standartam un strādās visos SQL serveros. Ievadīsim mūsu cilveks tabulā ierakstus, kuri tiks izmantoti CREATE INDEX piemērā.

INSERT INTO CILVEKS (id_cilveks,vards,uzvards,id_adrese) VALUES(1,"Miki","Mausis",-1);

Nākamais piemērs dara to pašu ko iepriekšējais, bet tas ir ļoti slikts stils. Jo tas balstās uz secību, kādā definēti tabulas lauki, kā arī neaizpildām paši visus tabulas laukus (paļaujamies, ka lauks ID_ADRESE pēc noklusējuma būs -1). Tikko izmanīsies lauku secība, vai kāds lauks tiks definēts klāt vai nost, šis pieprasījums nestrādās vai vēl sliktāk - bez brīdinājuma sajauks lauku secību, piemēram, vārdus ar uzvārdiem.

INSERT CILVEKS VALUES (1,"Mausis","Miki");
INSERT INTO citas iespējas un parametrus sk. MySQL komanda INSERT.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:50
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation