Komanda 'UPDATE'

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Komanda 'UPDATE'

UPDATE komanda ir paredzēta esošo datu koriģēšanai, izmainīšanai. Tās konstrukcija ir vienkārša: 

UPDATE [LOW_PRIORITY] tbl_name SET col_name1=expr1,col_name2=expr2,...
    [WHERE where_definition] [LIMIT #]
Nākamais piemērs tabulā cilveks nomaina visus Miki Maušus uz Mikij Pelēm, kā arī pārsauc cilvēku kuram ir id_cilveks=1:
UPDATE cilveks
SET vards="Mikij",uzvards="Pele"
WHERE (vards="Miki" AND uzvards="Mausis") OR id_cilveks=1
Ar UPDATE komandu vajaga uzmanīties, jo neidot pietiekami labus atlases parametrus (WHERE daļa) tiek dažreiz izmainīti ne tie dati. Tādēļ ,gadījumos kad nepieciešams izmainīt konkrētu ierakstu, lietot unikālo identifikātoru (parasti šo lauku sauc id_tabulasvārds).

UPDATE citas iespējas un parametrus sk. MySQL komanda UPDATE.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:00
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation