HTML validācijas rīki

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

HTML validācijas rīki

Tiem, kuri vēlas izmantot SGMLisko HTML, Web konsorcijs piedāvā validēšanas servisu ar faila augšupielādi īpašā Web formā, sk. [W3CValidate]. Fails, kurš sekmīgi iziet šādu validāciju ir pareizs no HTML/SGML, bet, protams, var nebūt pareizs no XML sintakses viedokļa.

XML un XHTML validācijai visērtāk izmantot vai nu IE5/IE6 spraudni (lai gan tas reizēm nedarbojas pareizi, it īpaši, ja validējamais fails ir liels), vai arī kādu Javas utilītprogrammu. Tādu var izveidot uz Apache SAX parsētāja Xerces bāzes.

Ja fails ir garš un sarežģīts, tad atklājas SAX parsētāja validācijas nepilnības - tas pamana neatbilstības DTD struktūrai tad, kad aizveras elements ar nepareizo saturu - tas var būt simtiem un tūkstošiem rindiņu tālāk par īsto kļūdas atrašanās vietu.

Lai šo trūkumu novērstu, var lietot "fail fast" validācijas programmas, kuras maksimāli ātri brīdina par pamanītajiem defektiem; kompaktdiskā šādu validāciju veic BAT fails ffvalidate, sk. [JARV]. Lai salīdzinātu abas validācijas metodes, var izmantot sekojošus piemērus (un XHTML failā tīšām ierakstīt nelielas kļūdas):

Mini-HTML DTD gramatika (HTML apakškopa)

XHTML fails atbilstoši šai gramatikai

Literatūra

[HTMLValidation]
http://www.wdvl.com/Authoring/HTML/Validation/Resources.html
[HTMLAuthoring]
http://www.wdvl.com/Authoring/HTML/Standards/
[JARV]
"Fail Fast" validācija
[MSDN_XSL]
Microsoft piemēri par XSL
[OasisMarkup]
Marķēšanas sistēmas
[W3CValidate]
W3C HTMLa validators
[Xerces]
SAX parsētājs Xerces

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 16:39
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation