Strukturāli pareizs XHTML

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Strukturāli pareizs XHTML

Ņemot vērā HTML plašo izplatību, iepazīšanos ar XML visloģiskāk sākt ar HTMLisku datu aprakstīšanu XML formā. To sauc par XHTML. Lai saprastu, ar ko HTML atšķiras no XHTML, ir jāiepazīstas ar XHTML veidošanas likumiem, kuri bieži vien ir striktāki nekā marķēšanas valodai HTML.

Strukturāli pareizs (well-formed) XHTML

XHTML nozīmē to, ka HTML uzrakstīts saskaņā ar XML likumiem. Tas nozīmē, ka lietotas tās pašas birkas, bet tās pakļaujas XML sintaksei, kura, salīdzinot ar HTML uzliek stingrākus ierobežojumus. Birku un atribūtu nosaukumus XHTMLā ir pieņemts rakstīt ar mazajiem burtiem. (Arī XSLT transformācijā HTML jāraksta saskaņā ar XML-isku sintaksi - tātad ir lietderīgi vispirms pavingrināties XHTML rakstīšanā). Web konsorcijs XHTML1.0 specifikācijā, sk. [XHTMLSpec], neapraksta atsevišķo elementu nozīmi, jo šī nozīme ir tā pati, kas HTML4.01 specifikācijā, sk. [HTMLSpec]. HTML4.01 ir pēdējā HTML valodas versija, kura balstīta uz SGML nevis uz XML.

HTML strukturālā pareizība un XHTML lietošana dod arī citas priekšrocības - to ir vērts rakstīt ne vien saistībai ar XHTML bet arī pašu datu glabāšanas dēļ. Tas palielina Web stabilitāti (robustness), t.i. lapas pareiza attēlošanās nav atkarīga no pārlūkprogrammas, ja vien pati pārlūkprogramma atbilst standartam. Līdz ar pareizu XHTML marķējuma lietošanu, tālākai dokumenta apstrādei nav būtiski, vai šis dokuments ir rakstīts ar īpašu XML rīku, transformēts no cita formāta (un varbūt arī tīrīts), vai arī ir veidots "ar rokām", t.i. ar vienkāršu teksta redaktoru. Šo priekšrocību cena ir precīza sintakses lietošana.

Strukturāli pareizu HTML dokumentu veidošanas nosacījumus aplūkosim turpmākajās apakšnodaļās.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 16:51
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation