Comments on Maven

  • viktors
    viktors, 2008-01-02 22:01

    "Maven un Eclipse savstarpējā integrācija" ~-~-> 1. Ja tomēr M2_REPO neizveidojās automātiski (kā, piemērām, manā gadījumā), to var izdarīt ar roku:

    1. Taisām vaļā Eclipse izvēlni Window -> Preferences, tālāk Java -> Build Path -> Classpath Variables

    2. Spiežam New. 3. Ierakstam mainīgā nosaukumu "M2_REPO" (bez pēdiņām), vērtību "C:Documents and SettingsVictor.m2repository" (arī bez pēdiņām). "C:Documents and SettingsVictor" vietā jānorāda Jūsu mājas direktorijas nosaukums.

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation