Eksāmenu laiki un procedūra

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:42

Eksāmenu laiki un procedūra

Oficiālie eksāmenu laiki kursā "Tīmekļa programmēšana": 09.01.2014 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ... 16.01.2014 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ... 23.01.2014 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ...

Eksāmena procedūra Faktiski eksāmens ir praktisko (un individuālo mājas) darbu aizstāvēšana. Klāt ir jābūt visiem komandas dalībniekiem kopā ar datoru ar strādājošiem projektiem (gadījuma, ja nav pieejams portatīvais dators, varam aiziet uz datorklasi), ir jāmāk paskaidrot gan sevis izpildītas uzdevuma daļas, gan arī visu risinājumu kopumā. Jāņem vērā, ka eksāmena laikā var tikt uzdoti arī vispārīga rakstura jautājumi par kursa apskatāmam tēmām.

 Nākot pie pasniedzējas ir: 1) jāpaņem līdzi studenta apliecība (vai cits personību apliecinošs dokuments); 2) jāatver Eclipsē (vai citā IDE) projektus; 3) jābūt gatavam palaist programmu; 4) jāsagatavo minimālais datu komplekts datubāzē otrajām praktiskām darbam. 

Papildus laiki Papildus oficiāliem eksāmenu laikiem, iespējams, tiks piedāvāti arī citi. Par to tiks paziņots atsevišķi. Individuālu eksāmena laiku ir iespējams sarunāt uzrakstot pasniedzējai e-pastu.

Pierakstīšanās Lai optimizēt eksāmena procedūru un samazināt studentu gaidīšanas laiku ir nepieciešams obligāti pierakstīties uz konkrētu laiku. Nākot uz eksāmenu bez pieraksta nav nekādas garantijas būt pieņemtam. Uz viena darba aizstāvēšanu tiek atvēlētas ~ 10-15 minūtes. Līdz ar to katrā stundā ir iespējams apspriest ~ piecus darbus.

Svarīgi!!! Pierakstītajā laikā ir nevis jāienāk auditorijā un jāsāk gatavoties, bet gan ar pilnībā sagatavotu datoru jānāk pie pasniedzējas.
Darbus ir jāiesūta un eksāmenam jāpiesakās vismaz 32 stundas pirms aizstāvēšanas.

Pieraksts uz 09.01.2014 Pieraksts uz 16.01.2014 Pieraksts uz 23.01.2014

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2013-08-21 10:07
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation